Nama Nama Dhapur Keris Lengkap Menurut Catatan Kawruh Êmpu, Wirapustaka, 1914

Kawruh Êmpu (Sumber sastra.org) — 0 — Nyariyosakên dhapuring dhuwung sarta waos, karanganipun para êmpu ing jaman kina pisungsung saking Radèn Ngabèi Karyarujita tilaranipun ingkang êmbah Radèn Atmasupana abdi dalêm urdênas kasêpuhan, konjuk ing Panjênêngan Dalêm Bandara Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat IV. Riddêring ordhê oranyê nasao, srinugraha I ing Surakarta, kaparingakên dhatêng kantor Radyapustaka ingandikakakên …