Nama Nama Dhapur Keris Lengkap Menurut Catatan Kawruh Êmpu, Wirapustaka, 1914

Kawruh Êmpu (Sumber sastra.org)

— 0 —

Nyariyosakên dhapuring dhuwung sarta waos, karanganipun para êmpu ing jaman kina pisungsung saking Radèn Ngabèi Karyarujita tilaranipun ingkang êmbah Radèn Atmasupana abdi dalêm urdênas kasêpuhan, konjuk ing Panjênêngan Dalêm Bandara Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat IV. Riddêring ordhê oranyê nasao, srinugraha I ing Surakarta, kaparingakên dhatêng kantor Radyapustaka ingandikakakên nata uruting dêntaywanjananipun, ingkang kadhawuhan,

Ngabèi Wirapustaka abdi dalêm mantri Radyapustaka

ing Surakarta.

Nalika taun, Jimawal 1845.

— 1 —

Indrajit Zie dirajit

Andagawirun

Luk pitu likur, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Antup

Luk pitu, kêmbang kacang pugut, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, janggut mangul.

Anoman

Luk lima sogokan pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Urap-urap

Luk lima lis gusèn, kêmbang kacang cupêt, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran.

Urub damar

Luk têlu ing pucuk, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri

— 2 —

pandhan

Udan jingga

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan.

Udan jingga a

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Alap-alap

Luk têlulas, parung, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji.

Upas

Bênêr, lambe gajah siji.

Upas a

Luk sanga, sraweyan.

Ampêr buta

Luk pitulas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, grènèng.

Angun-angun

Bênêr, jenggot, grènèng, ri pandhan,

— 3 —

Angkrok

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan.

Angkrok a

Luk sawêlas, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, palunturan.

Anggrèk

Bênêr, pejetan, ri pandhan, tikêl alis.

Anggrèk a

Luk sanga, pejetan, ri pandhan, tikêl alis.

Naga

Bênêr, sor-soran naga sirah, kêmbang kacang, ri pandhan.

Naga a

Luk lima, sor-soran, naga sirah, kêmbang kacang, ri pandhan.

Naga kêras

Luk pitu, gandhik naga mas, sor-soran tinatah, pejetan, sraweyan, grènèng.

— 4 —

Naga sarama

Bênêr, sor-soran naga ngarêp buri, ri pandhan.

Naga sruwe

Bênêr, pêdhang suduk, sor-soran naga tanpa buntut, lugas.

Naga sruwe a

Luk lima, gandhik naga sirah lugas, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Naga sasra

Luk têlulas, gandhik naga mas muput, lis gusèn, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Naga salira

Luk gula milir, gandhik naga muput lugas, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Naga warsa

Bênêr cêndhak, ômba tipis, sor-soran naga ngarêp buri, kêsudan ngarêp buri, ri pandhan.

Naga puspa

Bênêr, gandhik naga sirah sarasah, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 5 —

Naga pasung

Luk sawêlas kêrêp mucuk, sor-soran naga mas sinarasah, buntut lugas lus-lusan, pejetan, grènèng, ri pandhan.

Naga pasung a

Luk limalas, gusèn, gandhik naga muput, lus-lusan lugas, tikêl alis, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Cina

Bênêr, ada-ada, tikêl alis.

Cundrik

Bênêr, gêgêr papak satugêl, pucuk lincip cilik.

Côndrakirana

Bênêr mêthit, gandhik mayat.

Candrasa

Bênêr, ada-ada, jenggot, grènèng.

Candhi laras

Bênêr, gandhik menthok, pejetan.

Cundhamani.

— 6 —

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah têlu, ri pandhan.

Côndhabirawa

Bênêr, lis gusèn, tikêl alis.

Côndhabirawa a

Bênêr gêdhe, lis gusèn anggaligir, pejetan, sraweyan, sêkar mêkar.

Côndrabirawa b

Luk têlulas, ada-ada, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ri pandhan.

Condhong

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, ri pandhan.

Condhong a

Bênêr ômba patut, sor-soran pênggik turut, pejetan.

Cacap

Parung lis gusèn, lingir ri pandhan.

Caruk

Luk sanga, ada-ada, kêmbang kacang, lambe [la…]

— 7 —

[…mbe] gajah siji, pejetan, palunturan.

Caruk a

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan jêro, pasuluhan, sraweyan, ri pandhan.

Caruk b

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, palunturan.

Caruk c

Luk sanga, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Caruk d

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, jenggot.

Crita

Luk sêwêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Crita klenthang

— 8 —

Luk sawêlas, lis rangkêp gusèn têngah lingir, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita kêprabon

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran.

Crita kêprabon a

Luk sawêlas, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan jêro, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, pasuluhan, sirah cêcak rangkêp, gandhik cublêkan, ganjaran.

Crita kudhu

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sogokan, ri pandhan.

Crita kudhu a

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan satugêl, lambe gajah loro, [lo…]

— 9 —

[…ro,] pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita dalêman

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita lung gandhu[1]

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita pasaja

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita pangrawit

Luk sawêlas, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Crita pangrawit a

Luk sawêlas, ada-ada, lis gusèn satugêl, [satu…]

— 10 —

[…gêl,] kêmbang kacang cupêt, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita gênêngan

Luk sawêlas kêrêp mucuk, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita ganjur

Luk sawêlas, sor-soran lis gusèn, gendhong kêmbang kacang dawa, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônja papak.

Crita gula milir

Luk sawêlas, kêmbang kacang lis gusèn, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita buntala

Luk têlulas, ada-ada, sor-soran, lis gusèn, kêmbang kacang cupêt, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan,

— 11 —

ri pandhan, palunturan.

Crita buntala a

Luk limalas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônjaran, gônja mas.

Crita bringkis

Luk sawêlas cèthèk, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Crita bringkis a

Luk sawêlas, lis gusèn satugêl, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, grènèng.

Crapang

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, tikêl alis, gêthêtan.

Carêm

Luk lima, pejetan, sraweyan, grènèng, [grè…]

— 12 —

[…nèng,] ri pandhan.

Curiga

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng.

Crubuk

Luk pitu, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, kêmbang kacang, grènèng.

Crubuk a

Luk sanga, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônja kêping.

Carang

Luk têlu, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Carangsoka

Bênêr, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan ngarêp, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Carangsoka a

Luk pitu, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah [ga…]

— 13 —

[…jah] siji, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, gandhik mangul.

Carangsoka b

Luk pitu, sogokan, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan ngarêp dawa, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônja papak.

Carangsoka c

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Carangsoka d

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Carang buntala

Luk limalas, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Carang bungalan

Bênêr, ada-ada mêthil, sor-soran sungsun, [sung…]

— 14 —

[…sun,] sogokan, pejetan, sraweyan.

Cakarma

Bênêr, tanpa gandhik, tanpa janggut, ngarêp kêsudan satugêl, papak lingir turut, ri pandhan.

Catur

Luk pitu, kêmbang kacang lambe gajah siji, palunturan.

Catur a

Luk sanga, sor-soran tunggakan, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Caluring

Luk têlu, ri pandhan.

Campur

Bênêr, kêmbang kacang, tikêl alis.

Campur a

Bênêr, kêmbang kacang.

Cebol

Bênêr, gandhik cêndhak.

Cablèk

— 15 —

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp dawa, tikêl alis dawa, pejetan jêro, sraweyan.

Cublês

Bênêr, janggut mangul, pejetan turut, pêthêtan.

Cebong

Bênêr, sor-soran, ada-ada, kêmbang kacang.

Cingcing goling

Bênêr, sraweyan, grènèng.

Cengkrong

Bênêr, tanpa gônja, tanpa gandhik, gêgêr punuk.

Roning têki

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, tikêl alis.

Roning têki a

Bênêr, sogokan ngarêp, lis gusèn, lingir, pejetan, tikêl alis.

Rancap

Bênêr gusèn, kêmbang kacang, lambe gajah

— 16 —

loro.

Ron tiris

Luk pitu, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Rêntêng

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan, grènèng.

Rêntêng a

Luk pitu, kêmbang kacang, pejetan, ri pandhan.

Rondhon

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, tikêl alis.

Rondhon a

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, tikêl alis.

Rondhon b

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah loro, luk cêthèk, tikêl alis, grènèng, ri pandhan, sirah cêcak rangkêp.

— 17 —

Rôndha cicing

Bênêr, sogokan ngarêp satugêl, tikêl alis, pejetan, sraweyan, thithil.

Rôndha kili

Bênêr, gandhik dhempok, lambe gajah siji.

Rôndha widada

Bênêr gèpèng gusèn.

Ron dhuru

Bênêr, lis gusèn lingir, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ilat-ilat rangkêp, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Ron dhuru a

Luk sawêlas, lis gusèn lingir, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ilat-ilat rangkêp, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Rênyêp

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan,

— 18 —

ri pandhan, tikêl alis ngarêp buri.

Ron bakung

Bênêr, lis gusèn rangkêp, têngah lingir,pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Ron bakung a

Luk limalas, lis rangkêp gusèn, têngah lingir, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Racun

Bênêr, sogokan ngarêp.

Racun a

Bênêr, ada-ada, sor-soran, gligir turut, janggut mangul, gandhik gatra pejetan, sraweyan.

Rawe

Bênêr, lambe gajah loro, kêmbang kacang.

Rawit

Bênêr, ada-ada, pejetan, tikêl alis racut, sraweyan bacut.

Rawit a

Bênêr, ada-ada, pejetan.

— 19 —

Rawit b

Luk sawêlas, ada-ada, pejetan.

Rawisrêngga

Luk têlulas, parung kêmbang kacang, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Rajah

Luk têlu, pejetan, sraweyan, ri pandhan, rinajah.

Rajang

Luk limalas, parung kêmbang kacang, sogokan, ri pandhan.

Rèjèng

Bênêr ômba tipis, kêmbang kacang.

Rèjèng a

Luk têlu, lis gusèn, sogokan.

Rumpuk

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, gêthêtan loro.

Rumab

Luk sawêlas, grènèng.

— 20 —

Rêmêng

Luk sanga, kêmbang kacang, pejetan, gêthêtan.

Rêmêng a

Luk sanga, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Ragas

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, grènèng.

Ragas a

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan, grènèng.

Raga wilah

Luk limalas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, grènèng.

Regol

Bênêr, lis gusèn, gandhik rangkêp, pejetan, sraweyan.

Regol a

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji, gandhik rangkêp, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 21 —

Raga pasung

Bênêr, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Raga pasung a

Luk limalas, pejetan, sraweyan, tikêl alis, grènèng, ri pandhan.

Robyong

Bênêr, pejetan, sraweyan, tikêl alis, sogokan ngarêp cêkak.

Robyong a

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan.

Robyong b

Bênêr, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, tikêl alis.

Rangkud

Luk lima, ada-ada, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan.

Rangsum

Bênêr, gusèn, kêsudan.

Rangsang

— 22 —

Bênêr, lingir têngah, sogokan, pejetan, sraweyan, thingil.

Rangsangpati

Luk pitu, ada-ada, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan mingkus, ri pandhan, ringih, gônja papak.

Rôngga

Luk sawêlas, gula milir gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ilat-ilat, pejetan, sraweyan, ri pandhan, grènèng.

Rôngga kili

Luk têlu, sogokan, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Rôngga panatas

Bênêr, ada-ada, gandhik dawa.

Rôngga pulana

Luk sawêlas, gula milir gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ilat-ilat, pejetan, sraweyan, ri

— 23 —

pandhan.

Ringgit

Bênêr, kêmbang kacang, jenggot, grènèng.

Ringgit a

Luk lima, kêmbang kacang, jenggot, grènèng.

Kênaka

Bênêr, lambe gajah siji, ri pandhan.

Konang

Bênêr, wilah penyetan.

Kencaka

Luk sawêlas, sor-soran anggaligir, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kunta

Luk pitu, bongkot arang, pucuk kêrêp, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan mingkus, kêsudan ngarêp buri, grènèng, ri pandhan.

Kantar

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ri pandhan.

— 24 —

Kantar a

Luk sawêlas, kêmbang kacang lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kantar b

Luk têlulas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kêndhuruwan

Bênêr, ada-ada, sor-soran, lis gusèn, pejetan, sraweyan bacut, tikêl alis bacut, sogokan cêkak, gandhik kêping, gônja kêping.

Kêndhaga

Bênêr, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Kondhang

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ri pandhan.

Kancar

Bênêr, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, tikêl alis cêkak.

— 25 —

Kanyut

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kècu

Luk têlu, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kêcambah bênguk

Luk têlu.

Kacubung

Bênêr, lis gusèn.

Kucing

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji.

Karna

Luk têlu, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Karna tinandhing

Bênêr, kêmbang kacang ngarêp buri, sogokan, [sogoka…]

— 26 —

[…n,] pejetan, sraweyan.

Karna tinandhing a

Luk lima, kêmbang kacang ngarêp buri, sogokan, pejetan, sraweyan.

Kartala

Luk pitu, gandhik dawa, kêmbang kacang cupêt, pejetan, sraweyan, lambe gajah siji, ri pandhan ringih.

Kêris

Bênêr, sogokan.

Kêris a

Bênêr, sogokan muput, pejetan jêro, sraweyan, paculuhan, thingil.

Kêris b

Dhapur kêris iku luk lima sogokan muput.

Kêris c

Dhapur kêris iku sawêlas nganggo sogokan.

Karawêlang

Bênêr, kêmbang kacang pugut, lambe gajah siji

— 27 —

trancangan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Karawêlang a

Luk têlulas, kêmbang kacang pulut, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, trancangan.

Kadga

Bênêr, ada-ada, ri pandhan.

Kidang

Bênêr, lambe gajah siji, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kidang a

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kidang soka

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kidang wulung

Luk lima, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan, pasuluhan.

Kidang lindhu

— 28 —

Bênêr, lis gusèn, ada-ada, pejetan, sraweyan.

Kidang mas

Luk sanga, pejetan, sraweyan, grènèng, gandhik tulis, ganjaran.

Kasur

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan.

Kasur a

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan.

Kasur b

Luk sawêlas, kêmbang kacang, ri pandhan.

Kasmaran

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kasmaran a

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kuwung

Bênêr, ada-ada, pejetan, kêsudan.

— 29 —

Kuwung a

Bênêr, sor-soran lis gusèn, bongkot ada-ada, gandhik kêping, pejetan bacut, sraweyan bacut, gêthêtan.

Kalana

Bênêr, lis gusèn, ada-ada, sor-soran anggaligir turut, tikêl alis bacut, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan, grènèng, palunturan.

Kalana a

Luk limalas, luk gêthêtan, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kalanadhah

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp satugêl, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, lis gusèn satugêl, grènèng.

Kalanadhah a

Luk lima. ada-ada, sogokan ngarêp satugêl, [sa…]

— 30 —

[…tugêl,] pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, lis gusèn, grènèng.

Klindhên

Bênêr, tikêl alis.

Klindhên a

Bênêr, anggaligir muput, tikêl alis.

Kaloran

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang sogokan, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kalaras

Bênêr, pejetan jêmbar, tikêl alis.

Kalaras a

Bênêr tipis, gandhik mingkus.

Klaras cindhe

Bênêr, kêsudan.

Kala kinantang

Bênêr, sogokan, pejetan ngarêp buri, grènèng, ri pandhan.

— 31 —

kinantang = tinantang

Kala tinantang

Luk salikur, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, grènèng.

Kala munyêng[2]

Bênêr, sogokan ngarêp sasisih, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kala munyêng a

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp sisih, pejetan, ringih, palunturan.

Kala misani

Bênêr, lambe gajah loro, sogokan, grènèng.

Kala misani a

Bênêr, ada-ada, sogokan, pejetan, sraweyan.

Kalimasada

Bênêr lis gusèn, tikêl alis, ri pandhan.

Kalabêndu

— 32 —

Luk sanga likur, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan sraweyan, ri pandhan.

Klêbut

Luk têlu, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan.

Klêbut sirah

Luk pitu, wilah kinatah, kêmbang kacang pugut, lambe gajah loro, pejetan, ri pandhan, gônja trancangan.

Kalang

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kalung

Luk sanga, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Kêlêng

Luk pitu, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, palunturan. [paluntur…]

— 33 —

[…an.]

Kêpu

Bênêr, sor-soran anggaligir.

Kopèk

Bênêr, cêndhak.

Kêmambang

Bênêr, sogokan cèthèk, ri pandhan.

Kêmambang a

Bênêr, lis gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kagèt

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lis gusèn satugêl.

Kagèt a

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp.

Kagèt b

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang,

— 34 —

sogokan, sraweyan.

Kagèt c

Luk têlulas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp, gêgêsan.

Kêbo rèjèng

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Kêbo têki

Bênêr, cêndhak, kêmbang kacang, lambe gajah têlu, pejetan, grènèng.

Kêbo lajêr

Bênêr, gandhik dawa, nglimpa.

Kêbo lajêr a

Bênêr, kêmbang kacang, gandhik dawa, nglimpa.

Kêbo lajêr b

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah loro, gandhik dawa kêping, ilat-ilat gatra, ringih gônja kêping.

— 35 —

Kêbo panatas

Luk sanga, sor-soran gendhong, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kêbo dhèndhèng

Luk lima, sogokan dibolongi, ada-ada, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan.

Kêbo dhêngên

Luk lima, ada-ada, lambe gajah siji, pejetan, ri pandhan.

Kêbo mas

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan.

Kêbo mênggah

Luk sanga, ada-ada, kêmbang kacang pugut, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gandhik mangul.

Kêbo gêrang

Bênêr, ada-ada, sor-soran gendhong, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Kêbo gêrang a

— 36 —

Luk têlu, ada-ada, sor-soran gendhong, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Kêbyok

Luk têlulas, parung, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, sraweyan, ri pandhan.

Kangsi

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan.

Dinar

Luk lima, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang, pejetan.

Danurwenda

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Doradasih

Luk sawêlas, sor-soran gendhong, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Doradasih a

— 37 —

Luk têlulas, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Dirajit

Luk salikur, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Darumina

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah loro, sraweyan, kinatah mina sisih.

Durga

Bênêr, ada-ada, tikêl alis.

Durgandana

Bênêr, ada-ada muput, sor-soran, gêthêtan, janggut gusèn, pejetan bacut, gêthêtan, gônja luwih papak.

Durgandini

Bênêr, ada-ada muput, sogokan, gêthêtan, pejetan bacut, sraweyan bacut.

Durgarêmêng

Bênêr, sogokan ngarêp cêkak, tikêl alis, [a…]

— 38 —

[…lis,] pejetan balumbangan.

Dul pakar

Luk lima, ada-ada, kêmbang kacang, lambe gajah siji, sraweyan, ri pandhan.

Dul pakar a

Luk lima, ada-ada, lis gusèn tugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Damar murub

Bênêr pucuk êluk, ada-ada sogokan ngarêp, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, tikêl alis, gandhik bethetan, grènèng, congat, palunturan.

Damarmaya

Luk lima. pucuk maju, ada-ada, lis gusèn, satugêl turut, kêmbang kacang, sogokan ing jêro, lambe gajah siji, pejetan ing jêro, sraweyan, gêthêtan, ri pandhan.

Dumuk

Bênêr, wilah dumukan.

— 39 —

Demba

Bênêr, ada-ada, janggut tunggakan gusèn, gônja iras.

Dumung

Luk sanga, ada-ada gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Daga

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Tundha

Bênêr, sor-soran kêpu.

Tundhung

Luk lima, sraweyan, ri pandhan.

Tunjung

Bênêr, pejetan bacut.

Turun sih

Luk lima, sogokan, lis gusèn, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Turun sih a

Luk lima, lis gusèn lingir, kêmbang kacang, sogokan [sogoka…]

— 40 —

[…n] jêro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, lambe gajah loro.

Trate

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro.

Tratean

Bênêr, sraweyan.

Tratean a

Luk sawêlas, sraweyan.

Tiris

Luk sanga, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, jenggot.

Tiris a

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Turas

Bênêr, gandhik, gêthêtan.

Tri sirah

Luk salikur, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, tikêl alis, pejetan, [peje…]

— 41 —

[…tan,] sraweyan, grènèng.

Tri murda

Luk sangalas, tikêl alis, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Tuk marus

Luk têlulas.

Tukung

Luk sanga, pejetan, gêthêtan.

Tuwêk

Bênêr, ada-ada, grènèng, ri pandhan.

Talutur

Luk têlu, kêmbang kacang, ri pandhan.

Talutur a

Luk sanga, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Tali juwita

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, palunturan.

Tilam

— 42 —

Bênêr, lis gusèn.

Tilam upih

Bênêr, pejetan, tikêl alis.

Tilamsari

Bênêr, lis gusèn, pejetan, sraweyan.

Tilam sari a

Bênêr, lis gusèn, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Tilamsari b

Bênêr, lis gusèn lingir, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Tilam wangi

Bênêr, lis gusèn kêping, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, gônja kêping.

Tamsir

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan.

Tumbuk

Bênêr ngadhal mêtêng, sogokan sungsun, ri pandhan.

Tambal

— 43 —

Bênêr, kêmbang kacang.

Timbul

Bênêr, ada-ada, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan.

Timbul a

Luk sanga, sogokan dawa.

Tumênggung

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Tumênggung a

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji, sraweyan, grènèng, ganjaran gônja mas.

Têbu sauyun

Bênêr, gandhik dawa, pejetan, sraweyan, grènèng.

Sinom

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, sraweyan, ri pandhan.

Sinom a

— 44 —

Bênêr, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sinom wora-wari

Bênêr lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sinom wora-wari a

Bênêr, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambè gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sinom pangrawit

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sinom pangrawit a

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan ngarêp cêkak, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot sungsun, grènèng sungsun, ri pandhan.

Sinom pangrawit b

Bênêr lis gusèn, satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ri pandhan.

— 45 —

Sundêp

Bênêr, wilah ambêngkuk, janggut gusèn, pejetan jêro turut, gandhik mayat mêkar.

Sundêp a

Bênêr, pejetan, tikêl alis, gêthêtan.

Sundêp b

Bênêr, sor-soran, gêthêtan.

Santan

Luk sawêlas, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Santan a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, grènèng.

Sêndhang

Bênêr, pejetan dawa, tikêl alis.

Sanjaya

Luk sanga, sor-soran lênggang, wilah ambêmbêng, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah siji, pejetan, ri pandhan.

— 46 —

Sarotama

Bênêr, sor-soran dipêkak, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng.

Sorasari

Luk sawêlas, sor-soran lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, palunturan, gônja papak.

Srêpang

Bênêr, tanpa gandhik, gônja wungkul.

Srêpang a

Bênêr, sor-soran lis gusèn, lingir tanpa gandhik, gônja wungkul.

Srêpang b

Bênêr, lis gusèn, tanpa gandhik, gônja wungkul.

Srêpang c

Bênêr, sogokan kiwa têngên, sraweyan, tanpa gandhik, gônja wungkul.

Srêpang d

— 47 —

Bênêr, sor-soran, grènèng kiwa têngên, tanpa gandhik, gônja wungkul.

Srampang

Parung, grènèng susun ngarêp buri, kêmbang kacang, palunturan.

Siring

Bênêr, sogokan, lambe gajah loro, pejetan buri, sraweyan.

Surèngrana

Luk sawêlas, sogokan ngarêp, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ringih gônja papak.

Surèngpati

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Surènggana

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 48 —

Surèngbaya

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, buntêt lis-lisan, sogokan ngarêp, lambe gajah rangkêp, pejetan, sraweyan, pasuluhan, jenggot sungsun, ri pandhan.

Sêkar

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Sêkar a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, janggut kowakan.

Sêkar anggrèk

Luk sanga, ada-ada, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran.

Sêkar teja

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan.

Sêkar jingga

— 49 —

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan satugêl, pejetan, sraweyan.

Sêkar bale

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp.

Sadak

Bênêr, sor-soran, gendhong.

Suduk

Bênêr, ada-ada, gusèn, gêthêtan, ri pandhan.

Suduk a

Bênêr, tikêl alis, gandhik methok.

Sadak upas

Bênêr, ada-ada, sor-soran dipêkak, pejetan, sraweyan.

Setan kobêr

Luk sanga, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan ngarêp cêkak, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp.

— 50 —

Setan kobêr a

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Setan kobêr b

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, grènèng.

Setan kobêr c

Luk têlulas, sor-soran lis gusèn, sogokan ngarêp dawa, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Salewah

Luk sanga, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Salamêt

Bênêr, pejetan, sogokan ngarêp, ri pandhan.

Salamêt a

Bênêr, kruwingan, tikêl alis, pejetan, sraweyan.

Salamêt b

— 51 —

Bênêr, pejetan mingkus, tikêl alis turut.

Salamêt c

Luk sanga, pejetan.

Sela matangkêb

Bênêr, pêdhang suduk, ada-ada, tumpêngan, kêsudan.

Slimpêt

Bênêr, ada-ada, sogokan.

Sêpokal

Bênêr, pejetan, sraweyan, grènèng.

Sêpokal a

Bênêr, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Sêpokal b

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan.

Sêpokal c

Luk lima, lingir satugêl, pejetan, sraweyan.

Sêpokal d

— 52 —

Luk lima, pejetan, thingil.

Sêpokal e

Luk têlulas, pejetan, sraweyan.

Sipat

Bênêr, sor-soran dêngkèng, sogokan sungsun, pejetan, ri pandhan.

Sipat a

Luk têlu, sor-soran dêngkèng, sogokan sungsun, pejetan, sraweyan.

Sèdhêt

Luk têlulas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan balumbangan, sraweyan, ri pandhan.

Sèdhêt a

Luk limalas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sujèn ampèl

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, jenggot, ri pandhan.

— 53 —

Siyêm

Bênêr, ada-ada, ri pandhan.

Sêmar

Luk lima, gandhik sêmar.

Sêmar tinandhu

Bênêr, sor-soran ditatah sêmar.

Sêmar gêthak

Bênêr, gandhik sêmar, ing dhuwur gandhik bolong.

Sêmar gêthak a

Luk têlu utawa luk pitu, gandhik sêmar, ing dhuwur gandhik bolong, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmukarang

Luk têlu, pejetan, jenggot.

Sumêlang gandring

Bênêr, sogokan ngarêp, pejetan, sraweyan, thêngil.

Sumêlang gandring a

Bênêr, sogokan ngarêp, pejetan, sraweyan, [sra…]

— 54 —

[…weyan,] thêngil.

Sumêlang gandring b

Sor-soran lis gusèn, pejetan bacut, sraweyan bacut, sor-soran, ada-ada, gêthêtan.

Sumpana

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sumpana a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, sraweyan, ri pandhan.

Sêmana cinarita

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmpana kinjêng

Luk pitu, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmpana lonthang

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 55 —

Sêmpana panjul

Luk pitu, kêmbang kacang, gandhik mayat, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmpana blandhongan

Luk sawêlas, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmpana bungkêm

Luk pitu, kêmbang kacang, buntêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmpana bungkêm a

Luk sanga, kêmbang kacang buntêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Samoga

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, grènèng.

Samoga a

Luk têlulas, kêmbang kacang, jenggot, grènèng, ri pandhan.

— 56 —

Sêrambut

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan mingkus, pasuluhan, ri pandhan.

Sumbul

Ada-ada, kêsudan, sogokan sungsun, ambangkèk pasagi, kêmbang kacang, bungkul, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêmbuyan

Bênêr, tikêl alis, ada-ada.

Sumbêr

Gandhik dawa, pejetan, sraweyan, tikêl alis, malungkêr.

Sumbêr a

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan lêr muput, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sumbêr b

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan muput, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan, ri pandhan, jenggot.

Sombro

Bênêr, cêndhak tipis tanpa gandhik, pejetan. [pe…]

— 57 —

[…jetan.]

Sêmburat

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan sêtugêl, pejetan, sraweyan.

Sêmbada

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ri pandhan.

Sêmbaga

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, ri pandhan.

Sambang

Bênêr, gandhik dawa, pejetan dawa.

Sêmang

Bênêr, gandhik dhapur gusèn, pejetan.

Sagara winotan

Luk têlu ing sor-soran, lis têngah muput, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan, jenggot.

Sêgara wêdhi

Luk limalas, pejetan, sraweyan.

Sêgara muncar

— 58 —

Sabuk intên

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sabuk intên a

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sabuk tampar

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan ngarêp dawa, lambe gajah siji, pejetan.

Sabuk janur

Luk sawêlas, sogokan ngarêp dawa, lis gusèn, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Singkring

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sangkêlat

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, [so…]

— 59 —

[…gokan,] lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sangkêlat a

Luk têlulas, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Sêngkêlat Bimakurda

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ilat-ilat, grènèng, ri pandhan.

Sangupati

Bênêr, tikêl alis, ri pandhan.

Sangupati a

Bênêr, pejetan, ri pandhan.

Singa janma

Bênêr, sor-soran ditatah janma, sisihe ditatah singa, sirah kencokan manuk.

Wandu

Luk lima, ada-ada, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 60 —

Wandhan

Bênêr, gandhik turut, kêmbang kacang.

Wirun

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan ngarêp, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Wirun a

Luk sanga, sor-soran bêkuk lingir, kêmbang kacang popog, sogokan ngarêp, lambe gajah loro, pejetan jêro, sraweyan, ri pandhan, pasuluhan.

Wora-wari

Bênêr, kruwingan, kêmbang kacang.

Wora-wari a

Bênêr, lis gusèn, pejetan, sraweyan, grènèng.

Wuku

Bênêr gèpèng, wilah kukon, gandhik bêngkung.

Walanjar

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji, tikêl alis.

— 61 —

Wulan muncar

Bênêr sarasah satugêl, sor-soran.

Wulan muncar a

Luk sinarasah, sor-soran satugêl.

Wêluring

Luk sawêlas, kêpap mucuk, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan.

Walik

Luk sanga, lis gusèn lingir, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah rangkêp, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Wêdhi

Luk têlu, pejetan, sraweyan.

Lancingan

Luk pitulas, sor-soran dipêkak, kêmbang kacang, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan.

Lintring

Parung lis gusèn, sogokan lambe gajah siji,

— 62 —

ri pandhan.

Lintang kumukus

Luk sawêlas.

Lindhu

Bênêr, sogokan, jenggot, grènèng.

Lindhu a

Luk têlu, sogokan, jenggot, grènèng.

Lindhu b

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Lindhu panon

Luk sawêlas, sogokan.

Lonthang

Bênêr ambêngkuk, ada-ada, sogokan ngarêp, pejetan jêro, sraweyan, tikêl alis bacut.

Liris

Luk sanga sogokan.

Laras ati

Bênêr, lis gusèn, kêmbang kacang, ri pandhan.

— 63 —

Larasaduwa

Luk têlu, sogokan, lambe gajah loro, pejetan.

Ladrang

Bênêr kandêl lis gusèn, sor-soran bangkèk pasagi, kêmbang kacang tugêlan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Ladrang a

Bênêr, ada-ada kandêl, sor-soran bangkèk pasagi, kêmbang kacang tugêl, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, plunturan.

Latêng

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Lalêr mêngêng

Bênêr, kêmbang kacang gatra, pejetan, tikêl alis.

Laleyan

Luk têlu, kêmbang kacang, ri pandhan.

— 64 —

Lipur

Luk lima, ada-ada, pejetan, tikêl alis, sraweyan.

Layon

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Layon a

Luk pitu, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ringih.

Lamat

Luk sanga, sogokan, pejetan, ri pandhan.

Lêmbu mangarang

Luk sawêlas, sor-soran, grènèng, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Lêmbu garantang

Luk lima, lingir gusèn, pucuk ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot,

— 65 —

grènèng, ri pandhan, palunturan, kinatah rajah.

Lêmbu gumarang

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Lêngak

Bênêr, pejetan lingir.

Lung gandhu

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan.

Lung gadhung

Luk têlulas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng.

Panirat

Bênêr, sogokan, pejetan, sraweyan.

Panatas

Bênêr, ada-ada.

— 66 —

Panatas a

Luk lima.

Panatap

Bênêr lis gusèn, ada-ada, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Paniwèn

Luk pitu utawa sanga, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Panimbal

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan ngarêp, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Panimbal a

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, ri pandhan.

Pôncanaka

Luk têlu, gèpèng, ri pandhan.

Pancuran

Luk lima, ada-ada, kêmbang kacang, grènèng.

— 67 —

Pandêlêgan

Luk lima, lingir gusèn, pucuk ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan, palunturan, kinatah.

Punta

Luk lima, gandhik methok.

Puntadewa

Luk lima, kêmbang kacang, gandhik methok.

Pandhu

Bênêr sêdhêng turut bagus, pêsi cêndhak anjêbèr.

Pandhu a

Luk sanga, pucuk ada-ada, jenggot sungsun, grènèng sungsun, ri pandhan.

Pandhan

Bênêr, kruwingan.

Pandhan surat

Bênêr, lis gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 68 —

Pandhan surat a

Parung lis gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pandhak

Luk pitulas, parung lis gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pandhawa

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ri pandhan.

Pandhawa a

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pandhawa b

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, kruwingan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pandhawa cinarita

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, jenggot.

— 69 —

Pandhawa lare

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran.

Pandhoga

Bênêr, gandhik mèthèk, tikêl alis, pejetan.

Panji

Bênêr lambe gajah siji, pejetan, sraweyan.

Panji nom

Bênêr, sogokan, pejetan, sraweyan, grènèng, ganjaran gônja mas.

Panji raras

Luk lima, ada-ada, lis gusèn lingir turut satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Panji sêkar

Luk sanga, kêmbang kacang pugut, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran. [ganjar…]

— 70 —

[…an.]

Panji sêkar a

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang pogog, sogokan, pejetan, sraweyan thingil.

Pacar

Bênêr, pejetan, ri pandhan.

Pacar a

Bênêr, ada-ada, lis gusèn, tikêl alis.

Pacar b

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pacukilan

Bênêr, pejetan tikêl alis, ri pandhan ringih.

Pare anom

Luk sanga, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Purnamasidhi

— 71 —

Bênêr, ada-ada muput, sraweyan bacut, pejetan bacut.

Purnamasidhi a

Bênêr, sarasah muput.

Purnamasidhi b

Luk, sinarasah muput.

Prècèt

Bênêr, pejetan, sraweyan, tikêl alis dawa.

Pêrmayang

Luk pitu, ada-ada, kêmbang kacang.

Paragak

Luk sawêlas, ada-ada, gandhik mingkus, ri pandhan.

Purba

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ri pandhan.

Parêng

Luk sawêlas, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 72 —

Parung ranjapan

Luk pojokan, pejetan.

Parang rusak

Luk têlu, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan.

Pring tulis

Bênêr, sogokan, pejetan.

Parung sari

Luk têlulas, sogokan, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, ganjaran.

Parung sari a

Luk têlulas, lingir kandêl muput, kêmbang kacang buntêt, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Parung sari b

Luk têlulas, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan, gônjaran, gônja mas.

Pituruh

— 73 —

Bênêr, pêsi ing pucuk kalonthongan.

Putri kinurung

Bênêr, lis gusèn, ri pandhan, plunturan.

Putri kinurung a

Luk têlu, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Palèrèt

Luk têlulas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lis gusèn satugêl, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pulanggêni

Bênêr, tikêl alis, ri pandhan.

Pulanggêni a

Luk lima lan luk pitu, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Pasopati

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang pagog, sogokan, lambe gajah siji, sraweyan, ri pandhan.

Pasopati a

— 74 —

Bênêr, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang pogog, lambe gajah siji, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pasopati b

Bênêr, kruwingan, kêmbang kacang pogog, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pêluring

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah têlu, pejetan, sraweyan.

Purdhak[3]

Bênêr, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, grènèng.

Pudhak a

Bênêr, ri pandhan.

Pudhak b

Bênêr, kruwingan, kêmbang kacang pogog, sogokan, pejetan, sraweyan, plunturan.

Pudhak c

— 75 —

Luk lima, ri pandhan.

Pudhak sinumpêt

Luk sanga, kêmbang kacang cupêt buntêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, pasuluhan.

Pudhak satêgal

Luk lima, kêmbang kacang pogog, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, sor-soran dipêkak.

Pudhak satêgal a

Luk lima, sor-soran pêkakan, kinatah lugas, kêmbang kacang pogog, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pamuk

Bênêr, lis gusèn, pejetan, sraweyan, grènèng, jenggot.

Pamuk a

Luk têlu lis gusèn, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng.

Pamade

— 76 —

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Puthut

Bênêr, tanpa gandhik, sor-soran ditatah pandhita.

Pangrawit

Bênêr, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, ri pandhan.

Pangasih

Bênêr tumpêngan, lêr muput, gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pangasih a

Luk lima, kêmbang kacang, pejetan, palunturan.

Pangasih b

Luk pitu, tumpêngan, lêr muput, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Pangasih d[4]

Luk pitu, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tumpêngan muput, gusèn.

— 77 —

Panggarit

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Dhuru

Bênêr, lis gusèn lingir, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Dhuru a

Luk pitu, lis gusèn lingir, sogokan, tikêl alis, ri pandhan.

Dhukun

Bênêr, gandhik dawa, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Dhosok

Bênêr kandêl anglimpa, tikêl alis.

Dholog

Bênêr, gandhik dawa.

Dholog a

Luk lima, pejetan, gêthêtan.

Dholog b

— 78 —

Luk sanga.

Dhalang kuru

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan cêkak.

Dhalang karainan

Luk sanga, sogokan ngarêp cêkak, lambe gajah siji, pejetan, êndhas cêcak rangkêp, ri pandhan, pêsi bongkot pasagi, puntiran.

Dhadhap

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ri pandhan, pasuluhan.

Dhungkul

Bênêr, gandhik dawa, sogokan ngarêp, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônja kêlap lintah.

Dhungkul a

Luk lima, gandhik dawa, sraweyan, ri pandhan, gônja kêlap lintah.

Jênangkonta

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan,

— 79 —

pejetan, sraweyan.

Jênangkonta a

Luk sawêlas, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jaran

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jaran a

Luk lima, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Jaran panolih

Bênêr, pêdhang suduk, ada-ada, bengkok, gêgêr lingir.

Jaran panolih a

Luk sanga, ada-ada, pejetan, sraweyan.

Jaran mutung

Bênêr, ada-ada, gusèn, pejetan, sraweyan, grènèng.

Jaran mutung a

— 80 —

Bênêr, pêdhang suduk, ada-ada, gêgêr teplokan.

Jaran guyang

Bênêr, tikêl alis, pejetan, thingil.

Jaran guyang a

Luk lima, ada-ada, pejetan bacut, sraweyan bacut, gêthêtan.

Jaran guyang b

Luk lima, lis gusèn lingir satugêl, pejetan, sraweyan, thingil.

Jaran guyang c

Luk pitu, tikêl alis, pejetan, thingil.

Jêrodèh

Luk sanga, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jêrodèh a

Luk sanga, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jaruman

Bênêr, pejetan, ri pandhan.

— 81 —

Jaka

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Jaka a

Bênêr, anggligir bagus, pejetan cêthèk, sraweyan, tikêl alis.

Jaka b

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan, tikêl alis cêkak.

Jaka c

Bênêr, sogokan ngarêp ômba, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut.

Jaka d

Luk têlu, pejetan, tikêl alis.

Jakaripu

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, wilah dawa.

Jakatuwa

— 82 —

Bênêr, sogokan cêkak, pejetan, sraweyan.

Jakawuru

Luk sawêlas, ada-ada, tikêl alis, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jaka lola

Bênêr tumpêngan, pejetan.

Jaka lola a

Luk têlu, tumpêngan, pejetan.

Jaka Laleyan

Luk lima, kêmbang kacang, ri pandhan.

Jaka pêkik

Bênêr, ada-ada, thingil.

Jaka pikukuh

Bênêr, grènèng.

Jaka pitana

Bênêr, pêdhang suduk, gêgêr teplokan.

Jaka pitana a

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan.

Jaka pituruh

— 83 —

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji.

Jaka mangu

Bênêr, ada-ada, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Jaka manthong

Luk têlu, ada-ada, thingil.

Jatingarang

Bênêr, kêmbang kacang, pejetan, jenggot, grènèng.

Jalak

Bênêr, sogokan, ri pandhan.

Jalak a

Bênêr, ada-ada, sor-soran, lis gusèn, sogokan ngarêp turut, tikêl alis turut, pejetan, sraweyan, thingil.

Jalak andinding

Bênêr, ada-ada, gusèn, pejetan, sraweyan, thingil.

Jalak tilamsari

Bênêr, lis gusèn, pejetan, sraweyan, [srawe…]

— 84 —

[…yan,] thingil.

Jalak tilamsari a

Bênêr, kruwingan, lis gusèn satugêl, pejetan bacut, sraweyan bacut, thingil.

Jalak tilamsari b

Bênêr, lis gusèn lingir, pejetan, sraweyan, thingil.

Jalak sumêlang gandring

Bênêr, sogokan, sraweyan, thingil.

Jalak sangu tumpêng

Bênêr, lis gusèn satugêl, sogokan jêro, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, thingil.

Jalak sangu tumpêng a

Bênêr, sogokan, sraweyan, thingil.

Jalak ngore

Bênêr, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jalak nguwung

— 85 —

Bênêr, ada-ada, pejetan bacut, gêthêtan.

Jalak nguwung a

Bênêr, ada-ada, pejetan, tikêl alis, thingil.

Jalak nguwung b

Bênêr, pejetan, thingil.

Jaladri

Luk sawêlas, lambe gajah têlu, gônja papak.

Jaladara

Luk sawêlas, ada-ada, kêmbang kacang buntêt, lambe gajah siji, pejetan mingkus, ri pandhan pêcahan.

Jaladara a

Luk têlulas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ilat-ilat rangkêp, pejetan, sraweyan, ri pandhan, jenggot.

Jala sêngara

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, lis gusèn, ri pandhan.

— 86 —

Jalamprang

Luk têlulas, ada-ada, ri pandhan.

Jowan mangan kala

Luk têlulas, gula milir, sogokan sogokan,[5] grènèng.

Jayèngrana

Luk têlulas, ada-ada, sor-soran anggaligir turut, kêmbang kacang dawa buntêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot sungsun, grènèng sungsun, ri pandhan.

Jayèngsari

Luk lima, sor-soran, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jayèngsêkar

Luk lima, lis gusèn, satugêl, turut, kêmbang kacang, sogokan jêro, lambe gajah siji, pejetan jêro, sraweyan, ri pandhan.

Jayèngpati

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ilat-ilat. [ila…]

— 87 —

[…t-ilat.]

Jayapitana

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan.

Jimat

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jimat a

Bênêr, gandhik dawa, pejetan dawa, tikêl alis, turut, sraweyan, grènèng sungsun, kêmbang kacang cupêt, gônja kêping.

Jimat b

Bênêr, gandhik dawa, tikêl alis dawa, gandhik kêping.

Jimat c

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jambeya

Bênêr, pejetan, tikêl alis, thingil.

Jambiya a[6]

Luk têlu, ada-ada, tikêl alis, ri pandhan.

Jamang

— 88 —

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jamang murub

Bênêr, lis gusèn, lambe gajah siji, sor-soran dipêkak, pejetan, sraweyan, ri pandhan, gônja mas.

Jêbad bênêr

Bênêr, lis gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Jêbad a

Luk lima, lis gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Jabardas

Luk lima, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jangkung

Bênêr, kruwingan, kêmbang kacang, sogokan muput, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jangkung a

— 89 —

Luk têlu, kruwingan, kêmbang kacang, sogokan muput, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Jangkung pacar

Luk têlulas, kêmbang kacang, sogokan muput, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, jenggot.

Jangêt

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Yuyurumpung

Bênêr, pêdhang suduk, ada-ada, sogokan, kêsudan, nganggo gônja dhungkul.

Nyata

Bênêr, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Nyata a

Luk têlu, sogokan, pejetan, sraweyan.

— 90 —

Maesa nêmpuh

Bênêr, pejetan, sraweyan, grènèng.

Maesa nêmpuh a

Luk têlu, pejetan, sraweyan grènèng.

Maesanabrang

Bênêr, lis gusèn.

Maesa nabrang a

Luk lima, lis gusèn, pejetan, sraweyan.

Maesa rawit

Bênêr, lingir gusèn, kêsudan, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Maesa tan kobêr

Luk lima, ada-ada, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Maesa ragas

Luk pitu, kêmbang kacang, jenggot, palunturan.

Maesa soka

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, muput, lambe [la…]

— 91 —

[…mbe] gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng.

Maesa soka a

Luk têlu, sogokan muput, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Maesa lindhu

Bênêr, ada-ada, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Maesa lurung

Bênêr, lis têngah muput, gusèn, kêmbang kacang pugut, sor-soran, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Maesa lurung a

Luk têlulas, gusèn têngah siji muput, kêmbang kacang pugut, sogokan, ri pandhan ringih, pejetan, sraweyan, pucuk ada-ada, lambe gajah siji.

Maesa langit

Luk lima, sor-soran kêrêp têlung luk, lis rangkêp [rang…]

— 92 —

[…kêp] têlung luk, rong luk pucuk ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Maesa langit a

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, pejetan bacut, sraweyan, lis têngah pucuk ada-ada, sor-soran kêrêp, pucuk luk dawa, lambe gajah siji, tikêl alis, ri pandhan.

Maesa jaladri

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah têlu.

Maesa garantang

Luk sawêlas, lis gusèn lingir gèpèng, kêmbang kacang dawa, sogokan, lambe gajah loro, ilat-ilat rangkêp, pejetan, sraweyan, gandhik dhêmpok, jenggot sungsun, grènèng sungsun, ri pandhan, gônja papak, pêsi mêthit.

Maesa garantang a

Luk sawêlas, lis gusèn lingir, kêmbang kacang dawa, gandhik dhêmpok, sogokan, lambe gajah rangkêp, ilat-ilat rangkêp, pejetan, sraweyan, [sra…]

— 93 —

[…weyan,] jenggot sungsun, grènèng sungsun, ri pandhan, pêsi mêthit.

Maesa gringsing

Luk lima, kêmbang kacang pogog, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan ringih.

Maesa gupita

Luk pitu, pucuk arang bongkot kêrêp, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Maesa gumarang

Luk pitu, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Mônca

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, gônja papak.

Mônca a

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, gônja papak.

Mêndarang

Bênêr, ada-ada, gusèn, kêmbang kacang pogog, [po…]

— 94 —

[…gog,] lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Mêndarang a

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang pogog, lambe gajah siji, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, ri pandhan.

Mêndarang b

Bênêr, kêmbang kacang pogog, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Mêndut

Bênêr, ada-ada, kêsudan, sogokan ngarêp cêkak, pejetan jêro, tikêl alis bacut.

Mêndut a

Luk pitu kêrêp pucuk, lambe gajah siji, pejetan, ri pandhan.

Muntap

Bênêr, sogokan ngarêp satugêl, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Muntap a

Luk sawêlas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, [so…]

— 95 —

[…gokan,] lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp.

Mêndhung

Bênêr, ada-ada, lis gusèn.

Mênjangan ranggah

Bênêr, kêmbang kacang sungsun, lambe gajah loro.

Mênjangan manglar

Luk lima, kêmbang kacang ngarêp buri, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan, grènèng ngarêp buri nutug, sogokan.

Mandura

Luk sanga, lis gusèn lingir, kêmbang kacang gatra, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Marak

Bênêr, sogokan ngarêp satugêl, pejetan, sraweyan, grènèng.

Maraseba

Luk sanga, ada-ada, pejetan.

Madu

— 96 —

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, ri pandhan.

Modin

Bênêr, lambe gajah siji, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, plunturan.

Madurêtna

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp, pejetan, blumbangan, tikêl alis dawa, gônja kêping.

Madukara

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Madukara a

Luk sanga, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Madubrôngta

Luk têlu, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis, sinarasah.

Modang

Luk sawêlas, sogokan ngarêp bacut, pejetan, sraweyan, pasuluhan, gônja luwih.

— 97 —

Mèsêm

Bênêr, lis gusèn, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan.

Mèsêm a

Bênêr, ada-ada, sor-soran kêsudan, tikêl alis, pejetan, ri pandhan.

Mèsêm b

Bênêr, sogokan kêsudan, pejetan, ri pandhan.

Mèsêm c

Bênêr, pejetan, sraweyan dawa, tikêl alis, mlungkêr dawa.

Mlathi

Bênêr, ada-ada, ri pandhan.

Maling

Luk sanga, sogokan, pejetan, sraweyan.

Mayat

Bênêr, sogokan buri, pejetan, grènèng, ri pandhan.

— 98 —

Mayat a

Luk têlu, sogokan buri, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan.

Mayat miring

Bênêr, sogokan ngarêp, sraweyan.

Mayat miring a

Bênêr, sogokan ngarêp, pejetan.

Mayat miring b

Luk pitu, sogokan ngarêp, pejetan.

Mega

Bênêr, lis gusèn, plunturan.

Megatara

Luk têlulas, ada-ada gusèn, luk kêrêp bongkot pucuk.

Megatara a

Luk têlulas, kêrêp bongkot pucuk, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Megamêndhung

Luk têlulas, ri pandhan.

— 99 —

Mangu

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji.

Mangu a

Luk têlulas, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, grènèng.

Mangunsih

Bênêr, sor-soran lis gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, gêthêtan.

Mangunsih a

Bênêr, pucuk ada-ada, lis gusèn lingir, kêmbang kacang buntêt, sogokan, lambe gajah loro, pejetan balumbangan jêro, sraweyan, ri pandhan.

Mangkurat

Bênêr, ada-ada gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, grènèng ngarêp buri, sogokan nutug, ri pandhan.

Mangkurat a

Luk sangalas, ada-ada, gusèn, sogokan, [so…]

— 100 —

[…gokan,] pejetan, sraweyan, grènèng ngarêp buri nutug, sogokan, ri pandhan.

Mangkurat b

Luk salikur, ada-ada, gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, grènèng ngarêp buri nutug sogokan.

Manglarmonga

Luk têlu, sor-soran grudha, awak naga muput, pejetan, sraweyan.

Manglarmonga a

Luk pitu, sor-soran lis gusèn, tunggakan gandhik grudha awak naga, tanpa buntut, pejetan, palunturan.

Gôndasuli

Luk sawêlas, pejetan, sraweyan, gônja papak.

Gôndawisa

Luk lima, lis gusèn tugêl, sogokan ngarêp satugêl, tikêl alis bacut, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

— 101 —

Gôndawisa a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Gôndaludira

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan.

Gôndaludira a

Luk sawêlas, ada-ada, lis gusèn satugêl, sogokan, pejetan jêro, sraweyan, ri pandhan.

Gôndamaru

Luk têlu, pejetan, sraweyan.

Gôndamarus

Luk lima, kêmbang kacang.

Gandhik

Luk têlu, sogokan, pejetan, sraweyan, grènèng.

Gundhala

Luk sawêlas, luk gêthêtan, ri pandhan.

Gêndhaga

Bênêr, pêdhang suduk, ada-ada lincip,

— 102 —

gêgêr lingir pipisan.

Gêndhaga a

Luk têlu, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Gunung

Bênêr gèpèng, gandhik bêngkung.

Grêntêng

Luk têlu, kêmbang kacang.

Guritna

Luk lima, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji.

Grigis

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan.

Grising

Bênêr wilah penetan, pêsi pucuk lonthangan.

Grising a

Luk pitu, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Golok

— 103 —

Bênêr, cilik, gêgêr papak landhêp sisih tumêka ing gigir.

Gula milir

Bênêr, lis gusèn, lambe gajah loro.

Gula milir a

Luk sawêlas, lis gusèn, lambe gajah loro.

Gluguk

Bênêr, pejetan, blumbangan tikêl alis.

Gluguk a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, êndhas cêcak rangkêp gêgêsan.

Guling

Bênêr, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ri pandhan.

Gupita

Luk limalas, kêmbang kacang, sogokan.

Gêdhong

Bênêr, pejetan jêmbar.

Gumarang

— 104 —

Luk limalas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Gumbêng

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, tikêl alis.

Gumbêng a

Bênêr, pejetan, tikêl alis gèsèh.

Gègèr

Bênêr, sogokan, pejetan, sraweyan.

Gagak

Bênêr, gandhik dawa, pejetan, tikêl alis.

Gagak a

Luk lima, ada-ada, sor-soran anggaligir, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ilat-ilat, pejetan jêro mingkus, sraweyan, ri pandhan, pasuluhan, ganjaran.

Gagak b

Luk lima, sor-soran anggaligir, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ri pandhan, ilat-ilat, [ilat-i…]

— 105 —

[…lat,] ada-ada, pejetan jêro, pasuluhan, sraweyan pêsi mêthit, ganjaran.

Bondi

Bênêr, kêmbang kacang, ri pandhan.

Bantat

Bênêr, pêdhang suduk lincip.

Bantat a

Luk sanga, sor-soran têbêl.

Bontit

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan.

Bontit a

Luk pitu, kêmbang kacang, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan.

Bontit b

Luk pitu, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, ri pandhan, gandhik mangul.

Bintul

Bênêr, pejetan, sraweyan.

— 106 —

Bintul a

Bênêr, sogokan dawa.

Bintul b

Luk pitu, pejetan, sraweyan.

Buntal

Luk sawêlas, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan, tikêl alis.

Buntal a

Luk sawêlas, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, tikêl alis, ri pandhan.

Bintulu

Luk lima, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, pasuluhan.

Buntala

Luk sanga, kêmbang kacang cupêt, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Bantal pipi

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji,

— 107 —

pejetan, sraweyan, grènèng.

Bantal pipi a

Luk sawêlas, pejetan, sraweyan, grènèng, ri pandhan, sor-soran sinarasah.

Bondhan

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp cêkak, pejetan jêro, tikêl alis bacut, gônja luwih.

Bondhan a

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ri pandhan.

Bondhan b

Bênêr, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Bondhan c

Luk sawêlas, ada-ada, gusèn, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Bondhan d

— 108 —

Luk sawêlas, ada-ada, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Bandhotan

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan, grènèng.

Bancêt

Luk sanga, kêmbang kacang, lambe gajah siji, pejetan, ri pandhan.

Banyak

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, grènèng.

Banyak gêrantang

Bênêr, sogokan, grènèng, ri pandhan.

Baru

Bênêr, kêmbang kacang, ri pandhan, sogokan ngarêp.

Baron

Luk sanga, sraweyan.

Barunastra

Luk lima, ada-ada, sor-soran, lis gusèn lingir, [li…]

— 109 —

[…ngir,] pejetan, sraweyan, thingil, ganjaran kinatah, cakra baruna.

Baron sakèndhèr

Luk têlulas, sraweyan.

Barkat

Luk lima, kêmbang kacang, lambe gajah siji, sor-soran, sinarasah.

Barkat a

Luk lima, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis, grènèng, ri pandhan, sor-soran sinarasah.

Barkat b

Luk sanga, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan ngarêp muput, pejetan, sraweyan, grènèng.

Baruklinthing

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, ri pandhan.

Birawa

Luk limalas, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan,

— 110 —

ri pandhan.

Bruwang

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan muput, pejetan, sraweyan.

Bruwang a

Luk pitu, kêmbang kacang, sogokan muput, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan.

Braja

Luk sanga, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Brojol

Bênêr, pejetan.

Brama

Bênêr, ada-ada, jenggot, grènèng.

Brêmara

Bênêr, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ri pandhan, pasuluhan.

Bringkung

Luk sanga, kêsudan.

Bakul

— 111 —

Bênêr cêndhak, wilah penyetan.

Bakung

Bênêr, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, lis rangkêp lingir gusèn.

Buta ijo

Luk sanga, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Buta mancak

Bênêr, ada-ada, gusèn, êndhas cêcak rangkêp, gandhik rangkêp, pejetan, sraweyan.

Bêlah kadhaton

Luk têlu, ada-ada, sor-soran, lis gusèn, sogokan, pejetan, sraweyan, tikêl alis bacut, gônja kêping.

Balenata

Luk têlu, sraweyan.

Blandhongan

Bênêr, ada-ada gusèn, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Balemas

— 112 —

Luk pitu, kêmbang kacang, pejetan, sraweyan.

Balebang

Bênêr, ada-ada, sogokan ngarêp cêkak, pejetan, sraweyan, tikêl alis, gônja, luwih dawa ganjane.

Balebang a

Luk sanga, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Bêdhama

Bênêr, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, ri pandhan.

Bêdhudhak

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, ri pandhan.

Boji

Luk têlu, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan, grènèng.

Boji a

Luk têlulas, sor-soran, lis gusèn, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, [pe…]

— 113 —

[…jetan,] sraweyan, ri pandhan.

Boji parang

Luk têlulas, kêmbang kacang, sogokan, pejetan, sraweyan.

Bima

Luk lima, lis gusèn satugêl, kêmbang kacang, lambe gajah siji, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Bima endra

Luk têlulas, ada-ada, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Bima kurda

Luk salawe, kêmbang kacang, sogokan, lambe gajah siji, pejetan, sraweyan, jenggot, grènèng, ri pandhan.

Bêngkak

Luk lima, pejetan, sraweyan, sogokan, lis nutug, tikêl alis bacut, ri pandhan.

Bêngkak a

Luk lima, kêmbang kacang buntêt, sogokan,

— 114 —

lambe gajah loro, pejetan, sraweyan, ri pandhan, lis nutug sogokan.

Bêngkung

Luk lima, utawi pitu, sogokan bêngkung, kêmbang kacang, lambe gajah siji, ri pandhan.

Bungalan

Bênêr, ngadhal mêtêng, kêmbang kacang, lambe gajah loro, ri pandhan.

Bango dholok

Luk lima kruwingan, giligan satugêl, gigire, bongkot lis têngah, pucuk ada-ada, tanpa gandhik tanpa gônja.

Bango dholok a

Luk têlu, gigir papak satugêl, tanpa gandhik tanpa gônja.

Dhapuring dhuwung 742

Dhapuring tumbak 366

Gunggung 1108, nanging isih ana manèh panunggalane.

  1. gadhung. (kembali)
  2. Kalam munyêng (dan di tempat lain). (kembali)
  3. Pudhak. (kembali)
  4. Pangasih c. (kembali)
  5. sogokan. (kembali)
  6. Jambeya a. (kembali)

 

Kategori

Referensi

 

Copyright © 2011-13 Yayasan Sastra Lestari. All Rights Reserved.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *